1-T.C BAŞBAKANLIK VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ HEYETİNCE GÖREVLENDİRİLEN MÜFETTİŞİN MUNZAM VAKIF HAKKINDA YAPMIŞ OLDUĞU İNCELEME NETİCELENDİ

11 Ekim 2021