2-BAŞBAKANLIK VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUNZAM VAKIF YÖNETİCİLERİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

11 Ekim 2021