İZMİR EMEKLİ DERNEĞİ BAŞKANI AHMET ERZURUMLU' NUN MUNZAM VAKIF OLAĞAN GENEL KURUL SONRASINDAKİ YAZILI DUYURUSU

06 Ekim 2021